Általános Szerződési Feltételek

A Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt előtte olvassa át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) PONTE PIZZA Cégnév: Ponte Pizza Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely: 1157 Budapest, Kőrakás park 27., Cégjegyzékszám: 01 09 332745, Adószám: 26571638242, elérhetőségek: pontepizza.hu (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.pontepizza.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott valamennyi  elektronikus kereskedelmi szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, (a továbbiakban: Felhasználó)jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).  Ön a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt előtte olvassa át.

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden szolgáltatásra, amelyet a Felek nyújtanak vagy  igénybe vesznek. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.

 • Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.
 • Szolgáltató a Weboldal segítségével a Felhasználók ételt és italt (továbbiakban: Áruk) rendelhetnek házhoz szállításra vagy elvitelre. Szolgáltató közvetítő  tevékenységet folytat: a rendszere a Felhasználók megrendeléseit fogadja, feldolgozza és továbbítja az ételkészítő üzemnek.( továbbiakban: Üzem) Szolgáltató nem találkozik személyesen a Felhasználóval, mivel az árut valamelyik étterem készíti össze és szállítja ki.
 • A Szolgáltatás ingyenes, az Áruk pedig ugyanannyiba kerülnek, mintha azt telefonon vagy személyesen rendelné meg a Felhasználó (kivéve,: ha az Üzem kedvezményeket állít be a Felhasználók részére, ami árelőnyt eredményezhet a telefonon, vagy személyesen leadott rendelésekhez képest).

1.5.     A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változik. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg. Mivel az információk, az üzemtől származnak, ezért Szolgáltató ezek tartalmáért, aktualitásáért, elérhetőségéért és minőségéért felelősséget nem vállal és kártérítésre, kompenzációra nem kötelezhető.

 • Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés a rendelés feladására vonatkozóan jön létre, míg az áruk kiszállítására vonatkozóan a Felhasználó és az üzem között jön létre a megállapodás.
 • A szerződés tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival. A szerződés/rendelés adatai megtekinthetők a visszaigazolásban. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve a magyar.

1.8.     Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó,  a Felhasználók egy csoportja, vagy egyes Felhasználók számára korlátozza vagy letiltsa.

1.9.     A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Weboldalon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak.

 • Regisztráció

2.1. A Weboldalon történő megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:
– teljes név*
– e-mail cím*
– jelszó*
– szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)*
– telefonszám*

A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért a Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját indokolás nélkül visszautasítsa.

 1. Megrendelés

3.1. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti.

3.2. A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. A Felhasználó megadja a szállítási címet, majd a megjelenő listából kiválasztja az üzemet. A megjelenő online étlapon kiválasztott áruk a virtuális kosárba kerülnek. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat. A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére. A Szolgáltató automatikusan eljuttatja az információkat az üzemnek. Az üzem elkészíti az ételeket, és kiszállítja azokat. Az ételek kiszállítási ideje különböző, jellemzően 30-120 perc.

3.3. Szolgáltató a rendelés feladása után azonnal e-mailben visszaigazolja a rendelés adatait. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit. A Felhasználót a jogszabályban foglalt 48 órás ajánlati kötöttség illeti meg, de amennyiben a rendelés feladása után számított 30 percen belül Szolgáltató nem küld rendelést visszaigazoló e-mailt, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

3.4. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételén keresztül történő rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja az általa kiválasztott üzem, árukiszállításra vonatkozó ajánlatát is. Ezen ajánlat elfogadásával szerződés jön létre a Felhasználó és az üzem között. A rendelés leadásával a Felhasználó elfogadja a kiválasztott ételkészítő üzem szerződési feltételeit, melyek lényeges elemeit jelen ÁSZF is tartalmaz. Az üzem elérhetőségéről a rendelés során tájékoztatja a Felhasználót. Az üzem nem kötelezhető a rendelés teljesítésére, de erről a Felhasználót értesíteni köteles.

3.5. A rendelés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

3.6. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1. Fizetési feltételek

4.1. A rendelés értékének kiegyenlítése a Weboldalon megjelölt módokon lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a rendelést Szolgáltató az üzem részére továbbította. A rendelési értéket a Szolgáltatóval a kiszállításnál maga a Felhasználó készpénzben vagy étkezési utalvánnyal fizeti meg az üzem számára. Szolgáltató csak közvetítő szolgáltatóként lép fel a Felhasználó és az üzem között.

4.2.„Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

4.3. A SZÉP kártyával történő fizetés a weboldalon nem lehetséges: SZÉP kártyás fizetés (amennyiben üzem rendelkezésére áll, modem vagy rendelkezik elfogadóhelyi szerződésekkel)

4.4. Az Erzsébet-utalvány Plusszal történő fizetés a weboldalon nem lehetséges: Erzsébet-utalvány Plusz fizetés (amennyiben üzem rendelkezésére áll modem vagy rendelkezik elfogadóhelyi szerződésekkel)

 1. Elállás

5.1. A Felhasználót  önálló elállási jog nem illeti meg sem Szolgáltatóval, sem az üzemmel szemben, tekintettel arra, hogy Szolgáltatás igénybevétele a megrendelés gomb lenyomásával azonnal megtörténik, valamint arra, hogy az Áruk romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek. 

 Kivételt képez ez alól, ha a Felhasználó – akár indoklás nélkül – a rendelés feladása után 5 percen belül jelzi ezt telefonon közvetlenül az ételkészítő üzemnek/étteremnek.

5.3. Szolgáltatónak nem áll módjában a megrendelést követően visszatérítést adni, amennyiben a megrendelés már feldolgozásra került.

 1. Panaszkezelés

 

6.1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén az üzemmel a weboldalon feltüntetett  elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot: A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

6.2. Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 14 napon belül válaszol a felmerült panaszra.

6.3. A Felhasználó a kiszállított árukkal kapcsolatos minőségi kifogás esetén az árut szolgáltató üzemhez fordulhat, ezzel kapcsolatos igényét csak az ételkészítő üzemmel szemben tudja érvényesíteni. Szolgáltató az általa nyújtott közvetítő szolgáltatás jellegére tekintettel a kiszállított áruk minőségéért nem tartozik felelősséggel.

6.4. Szolgáltató a panasz kezelése és dokumentálása céljából a Felhasználó a weboldalon működtetett virtuális panaszkönyvbe történő írásos panaszát tudja kivizsgálni.

6.5. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze, a  panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 1. Személyes adatok kezelése

 

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

8.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi az Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

8.4. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

9.0MIT JELENT A BARION™?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYÁVAL

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

 

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaadataid egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

Fizetéshez használhatod

 • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
 • Visa vagy Electron bankkártyádat
 • Amex bankkártyádat

FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYA NÉLKÜL

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid is tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

INGYENES

Nincs havi díj. A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes.

A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

BARION ALKALMAZÁS

A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

ELSŐ A BIZTONSÁG

A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.
A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS INGYENES REGISZTRÁCIÓ A BARION OLDALÁN

www.barion.com

Nyitvatartási idő

Hétfő 11am 22pm
Kedd Ke 11am 22pm
Szerda Sze 11am 22pm
Csütörtök Csü 11am 22pm
Péntek 11am 22pm
Szombat Szo 12pm 22pm
Vasárnap Va 12pm 22pm

Rendelj Online!

Telefonszámunk:

+36 - 70 776 8686

Rendelésfelvétel:
H-K-Sze: 21:50-ig
Cs-P-Szo-V: 21:55-ig

E-mail címünk:

pontepizzaobuda@gmail.com

Facebook oldalunk:

Facebook logo fb.com/azeredetipontepizza